30 dages fuld returret på VB100 modellerne.

SPØRGSMÅL OM KOBOLD 
eb370 Elektrisk børste 

Ofte stillede spørgsmål om Kobold EB370 elektrisk børste

TILBAGE TIL OVERSIGTEN 

Årsag: Et støvsuget objekt blokerer EB370.
Afhjælpe:

  • Fjern det indsugede objekt (åben fronthætte – fjern runde børster osv.)
  • Fjern blokeringen (åbn klappen på undersiden og rengør enheden).
  • Frigør de runde børster fra tråde og hår.
  • Skift de runde børster, hvis de er slidte.
  • Det kan være nødvendigt også at rydde samlingen (åbning på samlingen). Brug et passende objekt til dette (f.eks. Skruetrækker eller hæklenål).

Årsag: Du støvsuger et tæppe lang lurv.
Afhjælpning: Brug niveau A til automatisk kontrol af sugestyrken.

Kontroller børsteeffekt: Kontroller fra tid til anden, om de sorte børstehår er længere end de gule børstehår. Hvis ikke, skal du udskifte de runde børster, da de ikke længere har en børsteeffekt og endda kan beskadige tæpperne.

Udskiftning af de runde børster:For at gøre dette skal du fjerne den elektriske børste fra Kobold og trykke på den gule knap. Hætten åbnes og kan let åbnes.
Træk nu den runde børste ved den grønne eller røde ende ud af børstetunnelen. Tryk på de nye runde børster med en let drejning på drivakslen, indtil den stopper. Sørg for, at børsterne altid tildeles de farvede symboler (hvid til hvid). Skift altid begge runde børster. Kontroller børstenes placering på drivakslen.
Luk nu den elastiske hætte forsigtigt med begge hænder, indtil du hører den klikke på plads.

Du kan bestille børster online.

Bemærk:
Hvis hætten ikke kan lukkes, skubbes de runde børster ikke langt nok ind.

Du kan let klippe tråde, der er pakket rundt om de runde børster med en saks. Hvis du tænder for støvsugeren nu, suges trådene eller håret af. For tykkere lag af tråd/hår er det imidlertid bedre at fjerne børsterne (se brugsanvisning, side 38) og derefter fjerne trådene.

Årsag: Du har indstillet sugeniveauet for højt.
Afhjælpning: Sæt støvsugeren til et lavere niveau eller støvsug altid med det automatiske niveau

Årsag: Bruger du originale Vorwerk-runde børster? Tredjepartsprodukter er ikke afbalancerede og fører i værste fald til leje og motorskade.
Løsning: Brug kun originale Vorwerk-runde børster.

Årsag: De runde børster er ikke indsat korrekt.
Afhjælpning: Kontroller, om de runde børster er indsat korrekt. Børsterne skal altid tildeles det farvede symbol (hvid til hvid). Udskift altid begge runde børster samtidig.

Årsag: En genstand er fanget i området med rundbørsten.
Løsning: Fjern genstanden.

Grund:Der kan være nogle høje lyde på hårde gulve (f.eks. Laminat).
Afhjælpning: Aktivér den bløde funktion (Kobold EB370 elektrisk børste) for at reducere støjniveauet.

Årsag: EB370 er ikke korrekt tilsluttet støvsugeren.
Afhjælpning: Kontroller stikforbindelsen mellem EB370 og støvsugeren.

Årsag: De runde børster er ikke indsat korrekt.
Løsning: Følg instruktionerne i brugsanvisningen

Tæpper med en lurv længde på op til 1,5 cm kan rengøres let og pålideligt med EB400.