30 dages fuld returret på VB100 modellerne.

SPØRGSMÅL OM KOBOLD VR300
ROBOTSTØVSUGER
 

Ofte stillede spørgsmål om Kobold VR300 robotstøvsuger

TILBAGE TIL OVERSIGTEN 

 

Wi-Fi / Trådløst Internet

På den ene side kan det være nødvendigt at frigive din robotstøvsugers MAC-adresse manuelt i routerindstillingerne i webbrowseren. Den indeholder 12 tegn i formatet B3:67:JG ….. MAC-adressen kan findes på bagsiden af din robot.

På den anden side kan Wi-Fi-signalet være for svagt, fordi afstanden mellem robottens basestation og routeren er permanent for lang, eller Wi-Fi-signalet forstyrres af armerede betonvægge eller andre genstande såsom metalskabe eller væghøjde radiatorer. I sådanne tilfælde kan robotstøvsugeren ikke opbygge en stabil internetforbindelse. Derfor skal basestationen på VR200 / 300 placeres så tæt på Wi-Fi-routeren som muligt. Jo kortere afstand, desto bedre Wi-Fi-modtagelse.

Derudover skal du sørge for, at ingen anden smartphone eller tablet opretter forbindelse til “VR Robot” under integrationen. For at gøre dette skal du sætte alle enheder i flytilstand, der allerede har været tilsluttet VR Robotten før.

Det er normalt. VR Robot-netværket er bare hotspotet til VR300 og leverer ikke en internetforbindelse, men fungerer kun som forbindelsespunktet for roboten til det valgte Wi-Fi. 
Sådanne meddelelser er ingen grund til at annullere installationsprocessen, bare følg instruktionerne i Kobold-robotappen

Wi-Fi-LED indikerer status for Wi-Fi-modulet. 
For at aktivere Wi-Fi-modulet skal begge berøringsknapper (Spot og Eco) trykkes samtidigt i flere sekunder.

Hvis Wi-Fi-LED’en er grå, deaktiveres Wi-Fi-modulet. 
Hvis Wi-Fi-LED-en pulserer langsomt, er roboten i hotspot-tilstand. 
Hvis Wi-Fi-LED blinker med korte intervaller, prøver roboten at oprette forbindelse til et kendt Wi-Fi. 
Hvis Wi-Fi-LED’en er permanent tændt, er roboten tilsluttet Wi-Fi.

Hvis du vil konfigurere Wi-Fi på din Kobold VR200 / 300 robotstøvsuger, skal den være i hotspot-tilstand. 
Den krævede proces afhænger af robotmodellen Med VR200 kan du få adgang til menuen via knappen “OK” på robotstøvsugeren, hvor du navigerer til et område, hvor du vælger “Indstillinger” og derefter “Konfigurer Wi-Fi” kan du kontrollere Wi-Fi. Brug derefter tilbage-pilen til at navigere tilbage til startsiden på skærmen. Der er nu “Hotspot-tilstand”. 

Hvis VR200 allerede var tilsluttet Wi-Fi, skal du først deaktivere “Wi-Fi” i afsnittet “Konfigurer Wi-Fi” og deaktivere Wi-Fi. Derefter, som beskrevet ovenfor, skal du navigere tilbage til startsiden ved hjælp af tilbage-knappen for at være i stand til at genaktivere Wi-Fi.

For at opsætte Wi-Fi på din VR300 skal WiFi-modulet i dit robotstøvsuger være aktiveret, som du kan se på det langsomme pulserende Wi-Fi-symbolet. 
Generelt er der forskellige tilstande, hvori VR300-vakuumrobotten kan placeres. Afhængigt af tilstanden er vejen til hotspot-tilstanden anderledes. Hvis Wi-Fi-lampen ikke blinker langsomt, anbefales det at udføre en Wi-Fi-nulstilling. Du kan derefter aktivere hotspot-tilstanden ved samtidig at trykke på de to knapper. 

Du kan slette forbindelsen direkte på VR300 ved at nulstille Wi-Fi-modulet. 

For at gøre dette skal du samtidigt trykke på startknappen og den modsatte forreste side af kofangeren, indtil du hører en kliklyd og hold denne position, indtil roboten slukker. 
Din VR300 genstarter derefter, og Wi-Fi-forbindelsen på roboten slettes. 
Wi-Fi-nulstillingen var vellykket, når robotstøvsugeren er i hotspot-tilstand, og Wi-Fi-lyset pulserer langsomt.

Hvis roboten er nulstillet, skal appen også lukkes en gang (ikke logget ud). 
Når appen genstarter, skal du gå til øverste højre hjørne af robotmenuen og trykke på gearet på den tilsvarende VR300. 
Tryk derefter på den grønne knap i bunden af skærmen “Nulstil og tilslut”. Nu starter integrationsprocessen som første gang robotten blev frisk integreret i kontoen. 
Plantegningen og oversigten over de sidste rensninger er stadig lagret og synlig.

Når robotten lige er gået ind i hotspot-tilstand, kan det tage et øjeblik, før robottens Wi-Fi genkendes af din telefon eller tablet. 
I princippet skal du være tålmodig med et minut. 
Følgende procedure hjælper, hvis VR300 Robot ikke vises på Wi-Fi-listen over tablet / smartphone efter et minut:

 • Gå ud af Wi-Fi-menuen på din tablet / smartphone, og åbn den igen.
 • Sluk og tænd for Wi-Fi på din tablet / smartphone.
 • Hvis robottens Wi-Fi endnu ikke er synlig, skal du slå Wi-Fi-modulet på robotten fra og til igen ved at placere to fingre på de to berøringsknapper, indtil Wi-Fi-indikatoren slukker.

I dette tilfælde er robotens trådløse modul deaktiveret, og det var allerede før genstarten. For at aktivere Wi-Fi-modulet skal du placere to fingre på de to berøringsknapper. 
Efter et par sekunder går Wi-Fi-modulet tilbage, og VR300 ville – i en vellykket nulstilling af Wi-Fi – gå direkte i hotspot-tilstanden. Robotten er i hotspot-tilstand, når Wi-Fi-lyset langsomt pulserer.

Robotten ligner en computer eller en mobiltelefon og kan gå ned lige som denne. 
I dette tilfælde skal du først slukke for Wi-Fi-modulet ved samtidig at trykke på de to berøringsknapper og derefter tænde det igen. 
Hvis dette ikke hjælper, skal du udføre en Wi-Fi-nulstilling og derefter tilslutte roboten igen. For at gøre det skal du gå til robotindstillingerne i øverste højre hjørne af appens startskærm og trykke på gearet til højre for den tilsvarende VR300. Her kan du nu klikke på “Nulstil Wi-Fi og oprette forbindelse” og gennemgå den samme proces som første gang. Hvis knappen “Nulstil Wi-Fi og reintegrer” ikke vises i slutningen af Wi-Fi-siden, skal du lukke appen en gang og åbne den igen. 

For at gøre dette skal du samtidig trykke på den grønne startknap og den modsatte højre side af den mørke kofanger i flere sekunder, indtil robotten slukker. Bemærk: Kofangersiden skal trykkes ned, ellers går robotten kun ud, men Wi-Fi-nulstillingen udføres ikke.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til serveren i det sidste trin i installationsprocessen, kan det være nødvendigt at foretage ændringer i din routers firewall- eller portindstillinger. 

Firewalls har typisk en lav, mellem og høj sikkerhedsindstilling. Høje og mellemstore sikkerhedsindstillinger kan forårsage forbindelsesproblemer med vores skytjeneste. Juster dine indstillinger i overensstemmelse hermed, og kør installationsprocessen igen. Hvis din router ikke har sådanne sikkerhedsindstillinger, kan du kontrollere delingen af individuelle enheder via Internet-delen af din router. Tilsvarende assistance kan findes i din routermanual eller på de følgende hjælpesider:

Dette kan skyldes, at din router skjuler sit netværksnavn (SSID). Du kan dog finde dit skjulte Wi-Fi via knappen “Søg efter andre Wi-Fi”, hvis du indtaster dets navn korrekt.

 På den anden side kan det skyldes, at din router har gemt en forkert routerfrekvens i indstillingerne. VR200 harmoniserer kun med frekvensen på 2,4 GHz, mens VR300 kommunikerer med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Du kan kontrollere routerfrekvensen i routerindstillingerne i webbrowseren.

App

For at forberede dig på at inkorporere robotten i appen, skal du slutte din smartphone eller tablet til det ønskede Wi-Fi-netværk og sørge for, at robotten er i hotspot-tilstand. Dette kan genkendes ved langsom pulsering af Wi-Fi LED.

Det er en vigtig påmindelsesfunktion for at give dig langvarig glæde af din robotstøvsuger. 
Det er vigtigt, at du rengør din hovedbørste regelmæssigt, afhængigt af din hyppighed af brug og omstændigheder. Da hår og fnug der er lagret, kan forårsage alvorlig skade på din enhed, har vi givet dig instruktioner til rengøring af den hovedbørste som en video. Kontroller og rengør din hovedbørste regelmæssigt.

Hvis det ikke er nogen af de åbenlyse grunde, såsom at den er kørt ind i kæledyr eller møbler, så er det et navigationsproblem. 
Dette problem opstår, når robottens hjul har drejet på den ene eller begge sider, men ikke har kørt nogen afstand, f.eks. Når de er snoet ind i et tæppe med lange frynser eller på genstande som stole med trompet ben eller gyngestole. 
Man kan sammenligne denne proces med et skridttæller, der angiver en tilbagelagt afstand, men faktisk ikke har rejst nogen afstand. 
Dette fører til forstyrrelser i navigationsberegningen. Det samme problem opstår, når robotten justeres med mere end 30 cm under rengøringsprocessen.
Ofte forekommer forstyrrelsen først et stykke tid efter årsagssituationen. Et navigationsproblem kan være forårsaget af:

 • Løft af robotten under rengøringsprocessen
 • Ændringer i miljøet under rengøringsprocessen
 • Hjulene drejer eller hænger i luften (den ene eller begge sider)
 • Der er ikke nok ledetråde, som robotten kan orientere sig om.

Hvis roboten ikke skifter til Hotspot-tilstand ved samtidig lang tryk på de to berøringsknapper (dette kan genkendes ved langsomt pulserende af Wi-Fi LED-lampe), anbefales en Wi-Fi-nulstilling.

Ja, brugere kan oprette daglige rengøringsplaner med Kobold Robot-appen. Robotstøvsugeren tændes derefter automatisk i henhold til den tidligere specificerede rengøringsplan. 
Brugere kan også aktivere planen, når de er på farten. Derudover kan rengøringsprogrammerne “Alle værelser” og “Spot”, manuel rengøring og Eco-tilstand indstilles via appen. Brugere kan pause og genstarte Kobold VR300 robotstøvsuger ved hjælp af appen og sende den tilbage til sin basestation.

Nej, de grundlæggende funktioner i Kobold VR300 kan også styres via dens brugergrænseflade. 
Visse funktioner, såsom planløsning, No-Go Lines og rengøringsoversigt, kan på nuværende tidspunkt kun bruges via appen.

Appen med navnet “Kobold Robot” er tilgængelig til iOS (fra version 10.2) såvel som til Android (fra version 4.1.0) og kan downloades gratis i App Store såvel som på Google Play.

Hos Vorwerk gør vi alt for at give vores kunder alle de nye og innovative funktioner, vi har udviklet. 
I dette tilfælde er de avancerede funktioner i den nye Kobold Robot App-version desværre kun tilgængelige for Kobold VR300 robotstøvsuger. Disse nye avancerede funktioner kræver funktionerne i den nye Kobold VR300 elektroniske og softwareplatform, som ikke understøttes af Kobold VR200. 
Begge modeller kan integreres og styres med deres funktioner via Kobold-robotappen.

Ja, dette sikrer, at robotten kun aktiveres af dig. 
Efter opsætning af brugerkontoen kan du bruge alle appfunktioner til at tilpasse din rengøringsproces.

Klik på OK, og prøv igen – undertiden overskygges signalet af VR Robot. 
Hvis det ikke fungerer efter flere forsøg, skal du kontrollere, om en anden robot er i hotspot-tilstand. Prøv derefter integrationen igen.

Dette skyldes indstillingerne for nogle routere. Vi anbefaler, at du åbner routerindstillingerne i webbrowseren og giver robotten en fast IP-adresse. 
Hvis du har brug for hjælp til denne indstilling, skal du kontakte din routerfabrikant eller din internetudbyder.

Navigation

I dette tilfælde kan din VR300 robotstøvsuger ikke finde basestationen. For at lokalisere basestationen scanner VR300-laseren miljøet. Basestationen reflekterer laserens stråler, hvorpå robotten lokaliserer basestationen. 
Vent, indtil robotten har passeret basestationen en gang, og BASE-LED-lyset er svagt tændt. Derefter kan du sætte robotten på pause via den grønne startknap, trykke på BASE touch-knappen og til sidst bekræfte drevet hjem med den grønne startknap.

Ja, VR200 magnetbånd genkendes også af VR300 og kan bruges til at afgrænse rum eller områder.

I princippet genkender laserscanneren forhindringer og omgår dem så tæt som muligt, hvorfor kontakt er muligt. Objekter, som laserscanneren ikke genkender på grund af refleksion eller gennemsigtighed, identificeres af ultralydsensorerne. Disse tre ultralydssensorer på fronten af bumperen / kofangeren forårsager deceleration, når forhindringer opdages, hvilket tillader bumperen / kofangeren forsigtigt at absorbere kontakt med forhindringen. 
På grund af kontakten beregner robotten derefter omgåelsen af forhindringen. 
Nogle emner såsom børnesko er imidlertid for lette til at skubbe kofangeren ned til kliklyden. Derfor giver sensoren bag den ingen kommando til at køre rundt.
Generelt skal letvægtsgenstande derfor fjernes fra gulvet for at sikre grundig rengøring. 
Du kan også indstille No-Go Lines for at forhindre robotten i at komme ind i bestemte områder, såsom gulve med løse genstande.

VR300 tager kun No-Go Lines fra grundplanen, bruger sine sensorer til navigation og bevæger sig systematisk til max. 4x4m pakker ud for opholdsområdet.

Vi anbefaler, at robotten kører i tilstanden “Alle værelser” en gang før scanningsturen for at se, hvilke områder i lejligheden den ikke kan rengøre og derefter blokeres de med henblik på scanningen (f.eks. Ved hjælp af magnetbånd eller papkasser). 
De lukkede og således ikke rensede områder vises i grundplanen som mørkegrønne områder. Du kan nu låse disse områder i appen via No-Go Line og har ikke længere brug for en rigtig barrikade i fremtiden.

Ja, ved hjælp af de infrarøde sensorer kan Kobold VR300 robotstøvsuger registrere og undgå trapper. 
Dens ultralydssensorer tillader en navigation med blid berøring. Dette betyder en langsom, blid og meget kontrolleret tilgang til genstande, selv på spejle og gennemsigtige materialer som glas.

Ja, VR300 kan opbevare forskellige rum i et gulv i dens plan. Robotten scanner hvert tilgængeligt rum og gemmer resultaterne i en planløsning, der herefter vises i appen.

I rengøringsprogrammerne “Alle værelser” og “Spot” navigerer Kobold VR300 helt automatisk uden brugerinput. 
Derudover har du muligheden for at styre robotten i manuel rengøringsfunktion, som er tilgængelig via Kobold-robotappen, ligesom en fjernstyret bil. 
I dette tilfælde er sensorerne på robotstøvsugeren deaktiveret, så den kan ikke registrere trin og forhindringer.

Kobold-robotappen tilbyder en række nye og innovative funktioner. Efter anmodning kan en udforskningstur startes. 
Under denne udforskningstur oprettes en plantegning af det kørbare område. Denne plantegning består af et kort over beboelsesområdet fra robottens perspektiv. 
Når grundplanen er oprettet og gemt, vises den i Kobold-robotappen. Du har også mulighed for at tegne retningslinjer i denne plantegning for at forhindre, at robotstøvsugeren kører i visse områder. 
Når rengøringsprocessen er afsluttet, sender Kobold-robotappen en push-besked med et link til rengøringsoversigten.
Denne oversigt viser, hvilke boligarealer der er blevet renset. Derudover kan du oprette en plan for automatisk at starte robotten på bestemte dage på bestemte tidspunkter. 

VR300 er blevet programmeret, så den ikke kører på nogle steder, hvor den ikke kan manøvrere. 
Mindste ændringer i det ikke-kontrollerede rum kan have indflydelse på beslutningen, om den kører ind i rummet eller ej. I smalle passager skal der derfor placeres så lidt som muligt på jorden.

Robotten opdeler boligarealet i 4×4 meters områder, hver gang den starter, hvor den renser den ene efter den anden. På grund af det faktum, at opdelingen af grunde forekommer på ny med hver rengøring, kan robottens specifikke vej afvige fra tid til anden ( se PDF ). 
I modsætning til den sædvanlige opdeling af boligareal i værelser (køkken, badeværelse, soveværelse osv.), Skelner robotten mellem “forhindringer” og “åbne rum”. Afhængig af opbygningen af områderne kan den derfor begynde med rengøring af et rum og afslutte dette rumrensning på et senere tidspunkt inden for rammerne af et andet 4×4 meter område.
Som en del af rengøringsoversigten kan du dog altid se, at VR300 renser alle overflader, der er tilgængelige for den. 

Miljøet synkroniseres med den lagrede grundplan af VR300 før hver start. Når der sker ændringer (åbne døre, skøre møbler, folk der går rundt) 4×4 meter rundt om basestationen, genkender robotten ikke grundplanen. Derfor bør basestationen placeres i et roligt miljø med lav trafik. Derudover bør robotten ideelt rengøre, når der ikke er nogen hjemme.

Robotten renser alle tilgængelige områder. 
Den forbereder boligarealet ved hver ny begyndelse i områder på maks. 4×4 meter og kan opdele boligarealet i nye områder hver gang. Det kan være, at et område er spredt over flere værelser, og den forlader derfor et rum som en del af en pakke-rengøring, før det er blevet fuldstændig rengjort og fortsætter rengøringen der på et senere tidspunkt i sammenhæng med en nyt område. 
For at være sikker på, at VR300 har renset alle værelser, kan du altid se rengøringsoversigten efter rengøring i appen.

Der er et navigationsproblem. 

Dette problem opstår, når robottens hjul har roteret på den ene eller begge sider, men ikke har kørt nogen afstand, f.eks. Når de er snoet på et tæppe med lang lurv eller på genstande som trompetstole / gyngestole. 
Man kan sammenligne denne proces med en skridttæller, der angiver en tilbagelagt afstand, men faktisk ikke har rejst nogen afstand. 
Dette fører til forstyrrelser i navigationsberegningen. Det samme problem opstår, når robotten løftes under rengøringsforløbet og IKKE returneres til den samme position i samme kørselsretning Nøjagtigt. 
Ofte forekommer forstyrrelsen først et stykke tid efter årsagssituationen.
Et navigationsproblem kan være forårsaget af:

 • Løft robotten under rengøringen
 • Ændringer i miljøet under rengøringen
 • Hjulene drejer eller hænger i luften (den ene eller begge sider)
 • Der er ikke nok ledetråde, som robotten kan orientere sig om

Hvis robotten sidder fast, skal du sætte robotten nøjagtigt tilbage samme sted. Ellers skal du afbryde rengøringen og genstarte den igen, efter at det kritiske område er renset. 

Mørke og tætte tæpper fortolkes af vakuumrobotten som en afsats, når gulvfølerne er beskidte. I sådanne situationer kan robotten ikke længere navigere og stopper med at rengøre. Vær altid opmærksom på regelmæssig rengøring af sensorer.

I dette tilfælde skal der udføres en grundig rengøring af hovedbørsten og de omkringliggende områder. Denne rengøring inkluderer følgende trin ( se PDF ):

 • Vend robotten om, så den ligger med bunden i vejret.
 • Fjern sidebørsten (1).
 • Tryk samtidigt med to hænder på låsehåndtagene (2) på begge sider af børstegitteret fremad for at låse holderen op.
 • Fjern børstegitteret (3).
 • Løft først venstre side af hovedbørsten ud af robotstøvsugeren (4), og træk derefter højre side af skaftet (5) for at fjerne hovedbørsten.
 • Fjern fnug, hår og andet snavs fra hovedbørsten.
 • Fjern det grønne leje (6) og metalkuglelejet nedenunder i venstre ende af hovedbørsten, og rengør begge elementer. Sørg for, at metalkuglen ikke forsvinder.
 • Rengør derefter den anden ende af hovedbørsten.
 • Rengør nu under hovedbørsten, og vær særlig opmærksom på lejet omkring aksen, som børsten er ophængt på.
 • For at geninstallere hovedbørsten og børstegitteret skal du følge beskrivelsen for at fjerne hovedbørsten i omvendt rækkefølge.
 • Sørg for, at låsespærren klikker på plads, når du sætter børstegitteret på.

Generelt

Kobold VR300 er udstyret med en højtydende børsteløs motor med lav støj, en specielt designet blæser, der genererer en meget høj luftstrøm og en forstærket hovedbørste til overlegen støvopsamling. Den innovative D-form og den optimale placering af sidebørsten understøtter støvopsamling i hjørner og kanter. 
Det smarte design af robotstøvsugeren muliggør intelligent og grundig dyb rengøring – også under møbler. Med den integrerede laserafstandsføler har Kobold VR300 et intelligent og præcist navigationssystem. 
Den er også udstyret med infrarøde sensorer til vægsporing og falddetektering.
De avancerede funktioner i Kobold-robotappen, såsom virtuelle No-Go Lines, gør opgaver såsom robotstyring og rengørings planlægning endnu mere innovative og intelligente.

Støvbeholderens kapacitet i Kobold VR300 robot er 0,530 liter. Den innovative sugeåbning giver en behagelig og meget hygiejnisk rengøring af støvbeholderen. 
Dette holder støvsugeren ren. Det nye effektive kontinuerlige filtersystem i Kobold VR300 inkluderer et forfilter, der sikrer den langsigtede kvalitet og levetid for det aktuelle filter.

Den moderne brugergrænseflade til Kobold VR300 robotstøvsuger indeholder lysdioder, der angiver status for robotten. 
Batteriinformation kommunikeres via den grønne glød i LED-lysdioderne – robotten er fuldt opladet, når alle lysdioder lyser permanent grønt. 
Orange lysdioder angiver tilstanden i støvbeholderen. 
Wi-Fi-LED’en på Kobold VR300-brugergrænsefladen angiver status for Wi-Fi-forbindelsen: Wi-Fi-LED’en lyser kontinuerligt, når robotten er tilsluttet netværket og appen og slukkes, når WiFi-funktionen til robotten er slukket.
En langsom pulsering (1x på to sekunder) af Wi-Fi-LED’erne indikerer, at robotten er i hotspot-tilstand, og at der kan oprettes en forbindelse mellem robotten og en anden enhed (f.eks. Tablet eller smartphone). 
Hvis Wi-Fi-LED blinker hurtigt (3x pr. Sekund), betyder det, at robotten har problemer med at oprette forbindelse til hjemmenetværket, eller at robotten er ved at oprette forbindelse til de sidst gemte Wi-Fi-data.

Kobold VR300 robotstøvsuger kan opdateres via en internetforbindelse via Kobold robotappen – denne proces er også kendt som “over-the-air” -opdatering. 
Du vil modtage en besked i Kobold-robotappen, så snart ny software til Kobold VR300 er tilgængelig. Linket i denne meddelelse giver mere information om opdateringen. Alt hvad du skal gøre er at trykke på den passende knap, og robotten opdaterer sig selv. 
Robotten kan også opdateres med en manuel softwareopdatering. Til dette har du brug for Kobold VR300 / VR200 USB-adapter og en USB-stick med en høj læsehastighed, vi anbefaler mindst 100MB / sekund. 

Den nye over-the-air opdateringsfunktion er kun tilgængelig for Kobold VR300 robotstøvsuger. Desværre understøtter Kobold VR200 softwareplatform ikke denne funktion.

Med sit kraftfulde lithium-ion-batteri kan Kobold VR300-støvsugeren rengøre i op til 60 minutter. I øko-tilstand når den en køretid på op til 90 minutter og rengør et område på op til 120 kvadratmeter. 
Kobold VR300 vender automatisk tilbage til basestationen, når batteriet er lavt. Efter opladning rengør den, hvor den slap.

Der er et par grundlæggende regler for brug af din Kobold VR300 robotstøvsuger, som du altid skal huske på:

 • Løft ikke roboten under rengøring.
 • Lad robotten rengøre alene, eller forstyr ikke rengøringsprocessen.
 • Foretag ingen ændringer i miljøet, mens robotten kører.
 • Undgå at hjulene sidder fast.
 • Bloker ikke vejen for robotten.
 • Gør gulvet fri for lette genstande og gulvtæppet, som den kunne skubbe foran sig.
 • VR300 rengør ideelt, når ingen er hjemme.

Hvis VR200 / 300 sidder fast, skal du sætte robotten nøjagtigt tilbage på samme sted. Ellers skal du afbryde rengøringen og starte den igen, efter at det kritiske område er renset. 

Funktioner

Under en aktuel rengøringsproces er det ikke muligt at aktivere spotrengøring. I dette tilfælde bliver “Spot” -knappen “Base” -knap, og et tryk på den får VR300 til at vende tilbage til basestationen. 
For at aktivere spotrengøring skal den aktuelle rengøring først stoppes. Tryk derefter på “Spot” og derefter på den grønne startknap.

Næsten ethvert antal, der er ikke et maksimalt muligt antal.

Grundlæggende skal grundplanen altid genskabes, når basestationen ændres. 
Hvis stationen kun justeres med et par centimeter, som ved stødet eller foden, finder robotten normalt vej tilbage til basen – om end meget senere end normalt. 
Men hvis stationen bliver flyttet og er i nærheden af en No-Go-linje, skal grundplanen og alle No-Go-linjer genskabes. 
VR300 rapporterer imidlertid også, når miljøet omkring basestationen er ændret i forhold til plantegningen. Du kan derefter vælge at støvsuge uden No-Go-linjer, stoppe med rengøring eller oprette en ny grundplan. 

Plantegningen svarer til et kort, som robotten oprettede under scanningsturen i beboelsesområdet. 
Når du starter scanningsturen i Kobold-robotappen, beregner Kobold VR300 robotstøvsugeren systematisk overfladen, der skal rengøres, og skaber en grundplan, hvor du kan tegne No-Go-Linjer (navigationen foregår stadig ved hjælp af sensorer) , 
Hvis du laver No-Go-linjer i grundplanen, undgår Kobold VR300 at overskride de definerede grænser. 
Du kan til enhver tid opdatere grundplanen ved at starte scanningsturen igen. Under scanningsturen bør robotten ikke løftes, og turen bør ikke aflyses.

No-Go-Linjerne er kun tilgængelig i Kobold-robotappen og kræver, at robotten startes fra basen. 
Hvis robotten er tændt via den grønne startknap på brugergrænsefladen, ser Kobold VR300 ikke No-Go-linjerne.

Kobold VR300 robotstøvsugeren opretter en rengøringsoversigt efter hver afsluttet rengøringsproces. En rengøringsoversigt viser det område der blev rengjort og indeholder information om størrelsen på det rene område og varigheden af rengøringsprocessen. 
De rengjorte områder og de områder, der er udeladt af robotten, vises i forskellige farver i oversigten, så de er lette at genkende for brugeren. 
Lysegrønne områder blev rengjort, mørkegrønne områder blev ikke rengjort.